INDARREN DAGOEN ARAUDIKIROL ATALAK ETA JARDUERAK

Tabla de Contenido

01. KIROL ETA KULTUR JARDUERAK

Bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten dien araudia, inskripzioak nola egiten diren eta kirol- eta kultura-jarduerak nola garatzen diren arautzen duena.

01. INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEAK: ekainaren 13tik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • App SARBIDEA DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • Bazkide EZ DIRENENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. Web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.

Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.

02. ORDAINTZEKO MODUAK

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

03. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez badago, plaza zozketa bidez esleituko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

 1. Inskripzioan, bazkideek izango dute lehentasuna, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 2. Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, zozketa bidez esleituko dira plazak, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 3. Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

04.BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Behin betiko zerrendak ekainaren 29an jarriko dira jendaurrean, eta iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, edo gure WEB orrian: www.udctxantreakke.com.

Behin betiko zerrendak aurkeztu ondoren, izen emate irmoak egingo dira automatikoki. Inskribatutako pertsonek esleitu zaizkien jardueretako bat erabiliko ez badute, ekainaren 30a, osteguna, baino lehen jakinarazi beharko dute bulegoetan. Bestela, ikastaroari dagozkion banku-ordainagiriak sortuko dira, itzultzeko eskubiderik gabe.

05. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Izena emateko epea amaituta, eskainitako ikastaroren batean plaza librerik geratzen bada, alta berriak eman ahal izango dira.

Eskainitako talderen batean gutxieneko inskripziorik ez badago, jarduera etetea baloratuko da.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku-/errolda-aldaketak, lan-ordutegien aldaketak, etab.

06. ARAUDI OROKORRA

 • Izena emateko, bazkideek izango dute lehentasuna.

 • Bazkide izateari eutsi behar zaio ikastaroa osorik egiten den bitartean; bestela, bazkide-kuotaren eta bazkide ez den kuotaren arteko aldea ordaindu beharko da.

 • Ikastaroan izena eman eta ordainketa egin ondoren, ez da ordaindutako kopurua itzuliko.

 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

 • Onartutakoek eta ordainketa ezarritako egunetan egin dutenek bakarrik izango dute plaza.

 • Eskaintzen diren jarduerek aldaketak eta baliogabetzeak izan ahal dituzte, eta hala gertatuz gero, jakinaraziko dira.

 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean gertatu behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.

 • Instalazioko bazkidea ez bazara eta adingabeari lagundu nahi badiozu, Klubean emandako laguntzaile-txartela edo baliokidea (10 €) erabili beharko duzu. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Hura gaizki erabiltzeak zehapenak dakartza.

 • Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

01. INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEAK: ekainaren 13tik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • App SARBIDEA DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • Bazkide EZ DIRENENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. Web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.

Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.

02. ORDAINTZEKO MODUAK

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

03. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez badago, plaza zozketa bidez esleituko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

 1. Inskripzioan, bazkideek izango dute lehentasuna, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 2. Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, zozketa bidez esleituko dira plazak, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 3. Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

04.BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Behin betiko zerrendak ekainaren 29an jarriko dira jendaurrean, eta iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, edo gure WEB orrian: www.udctxantreakke.com.

Behin betiko zerrendak aurkeztu ondoren, izen emate irmoak egingo dira automatikoki. Inskribatutako pertsonek esleitu zaizkien jardueretako bat erabiliko ez badute, ekainaren 30a, osteguna, baino lehen jakinarazi beharko dute bulegoetan. Bestela, ikastaroari dagozkion banku-ordainagiriak sortuko dira, itzultzeko eskubiderik gabe.

05. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Izena emateko epea amaituta, eskainitako ikastaroren batean plaza librerik geratzen bada, alta berriak eman ahal izango dira.

Eskainitako talderen batean gutxieneko inskripziorik ez badago, jarduera etetea baloratuko da.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku-/errolda-aldaketak, lan-ordutegien aldaketak, etab.

06. ARAUDI OROKORRA

 • Izena emateko, bazkideek izango dute lehentasuna.

 • Bazkide izateari eutsi behar zaio ikastaroa osorik egiten den bitartean; bestela, bazkide-kuotaren eta bazkide ez den kuotaren arteko aldea ordaindu beharko da.

 • Ikastaroan izena eman eta ordainketa egin ondoren, ez da ordaindutako kopurua itzuliko.

 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

 • Onartutakoek eta ordainketa ezarritako egunetan egin dutenek bakarrik izango dute plaza.

 • Eskaintzen diren jarduerek aldaketak eta baliogabetzeak izan ahal dituzte, eta hala gertatuz gero, jakinaraziko dira.

 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean gertatu behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.

 • Instalazioko bazkidea ez bazara eta adingabeari lagundu nahi badiozu, Klubean emandako laguntzaile-txartela edo baliokidea (10 €) erabili beharko duzu. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Hura gaizki erabiltzeak zehapenak dakartza.

 • Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

02. KIROL ATALAK

Bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten dien araudia, inskripzioak nola egiten diren eta kirol-atalak nola garatzen diren arautzen duena.

01. INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEAK: ekainaren 13tik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.
 • App SARBIDEA DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.
 • Bazkide EZ DIRENENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. Web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre. Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik. 

 

Jarduera guztietan, izen-ematea ikasturte osorako da.

02. ORDAINTZEKO MODUAK

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

03. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez badago, plaza zozketa bidez esleituko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

Inskripzioan, bazkideek izango dute lehentasuna, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, zozketa bidez esleituko dira plazak, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

04.BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Behin betiko zerrendak ekainaren 29an jarriko dira jendaurrean, eta iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, edo gure WEB orrian: www.udctxantreakke.com.

Behin betiko zerrendak aurkeztu ondoren, izen emate irmoak egingo dira automatikoki. Inskribatutako pertsonek esleitu zaizkien jardueretako bat erabiliko ez badute, ekainaren 30a, osteguna, baino lehen jakinarazi beharko dute bulegoetan. Bestela, ikastaroari dagozkion banku-ordainagiriak sortuko dira, itzultzeko eskubiderik gabe.

Ez dira sartuko inskripzioak beste hautaketa-prozesu baten bidez egiten dituzten kirol-atalak.

05. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Izena emateko epea amaituta, eskainitako ikastaroren batean plaza librerik geratzen bada, alta berriak eman ahal izango

dira, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku-/errolda-aldaketak, lan-ordutegien aldaketak, etab

06. ARAUDI OROKORRA

 • Izena emateko, bazkideek izango dute lehentasuna sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

 • Bazkide izateari eutsi behar zaio ikastaroa osorik egiten den bitartean; bestela, bazkide-kuotaren eta bazkide ez den kuotaren arteko aldea ordaindu beharko da.

 • Ikastaroan izena eman eta ordainketa egin ondoren, ez da ordaindutako kopurua itzuliko.

 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

 • Onartutakoek eta ordainketa ezarritako egunetan egin dutenek bakarrik izango dute plaza.

 • Eskaintzen diren jarduerek aldaketak eta baliogabetzeak izan ahal dituzte, eta hala gertatuz gero, jakinaraziko dira.

 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean gertatu behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.

 • Instalazioko bazkidea ez bazara eta adingabeari lagundu nahi badiozu, Klubean emandako laguntzaile-txartela edo baliokidea (10 €) erabili beharko duzu. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Hura gaizki erabiltzeak zehapenak dakartza.

 • Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

03. IKASTAROAK ETA ALDI BATERAKO JARDUERAK

Bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten dien araudia, inskripzioak nola egiten diren eta ikastaroak eta aldi baterako jarduerak nola egiten diren arautzen duena.

01. INSCRIPCIONES

 • PARA SOCI@S: a partir del 6 de junio hasta el 24 de mayo. Mediante APP, Web, o de forma presencial en oficinas.
 • PARA USUARIOS/AS NO SOCI@S CON ACCESO APP: del 13 al 24 de junio. Mediante APP, Web, o de forma presencial en oficinas.
 • PARA NO SOCI@S: del 13 al 24 de junio. Mediante Web, o de forma presencial en las oficinas.

 

No se admitirán inscripciones realizadas de otra manera.

02. FORMAS DE PAGO

Mediante la APP, se podrá pagar con tarjeta en el momento de la inscripción o dejar el pago pendiente para que sea cobrado directamente en el número de cuenta. Si finalmente la plaza no es adjudicada, se devolverá el importe abonado.

El resto de inscripciones no abonadas se cobrarán directamente en el número de cuenta una vez sea adjudicada la plaza.

El pago será mensual los primeros días de cada mes.

03. DERECHO DE PARTICIPACIÓN

En el caso de que no hubiera el mínimo de inscripciones, en alguno de los grupos ofertados, se valorará la suspensión de la actividad.

Por razones de organización y programación sólo se podrá devolver el importe del pago efectuado ante justificaciones especiales debidamente documentadas: justificantes médicos, cambios de residencia / empadronamiento, cambios de horarios laborales, etc.

04. NORMATIVA GENERAL

 • En la inscripción tendrán preferencia los socios/as.
 • La condición de socio/a debe mantenerse durante la realización completa del curso, en caso contrario deberán abonar la diferencia entre socio/a y no socio/a.
 • Una vez inscrito/a en el curso y realizado el pago, no se devolverá la cantidad abonada.
 • Para que una actividad salga adelante requerirá de un mínimo de personas inscritas.
 • Es obligatorio respetar las fechas y forma de inscripción, así como los pagos.
 • Sólo dispondrán de plaza aquellas personas admitidas y que hayan realizado el pago en las fechas estipuladas.
 • Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones de las que se informarán con antelación.
 • Las bajas han de comunicarse por escrito y han de ser por fuerza mayor. No son válidas las bajas notificadas telefónicamente o verbalmente a los/as monitores/as.
 • En caso de no ser socio/a de la instalación y se quiera acompañar a la persona menor, el acceso a las mismas se hará con una tarjeta expedida en el Club, llamada carné de acompañante, o equivalente, por la que habrá que abonar la cantidad de 10€. El acceso con dicha tarjeta o equivalente será obligatorio. Un mal uso de la misma conlleva sanciones.
 • Para acceder a las instalaciones es obligatorio el uso del carnet o equivalente.

01.INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEENTZAT: maiatzaren 2tik maiatzaren 16ra. App bidez, web bidez, edo bulegoetara bertaratuta
 • APPREN SARBIDEA EZ DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: maiatzaren 9tik 16ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.
 • EZ BAZKIDEENTZAT: maiatzaren 9tik 16ra. Web bidez, edo bulegoetara bertaratuta.

 

Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Kontuan hartzekoa: inskripzioak adingabearen kredentzialekin egin beharko dira. Inskripzio bakarra pertsona bakoitzeko.

02. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez dagoenean, plazaren esleipena zozketa bidez egingo da, lehentasun-irizpide hauei jarraituz:

Inskripzioan bazkideek izango dute lehentasuna.

Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, plazak zozketa bidez esleituko dira.

03. BEHIN BETIKO ZERRENDAK

En el caso de que no hubiera el mínimo de inscripciones, en alguno de los grupos ofertados, se valorará la suspensión de la actividad.

Por razones de organización y programación sólo se podrá devolver el importe del pago efectuado ante justificaciones especiales debidamente documentadas: justificantes médicos, cambios de residencia / empadronamiento, cambios de horarios laborales, etc.

04. NORMATIVA GENERAL

 • En la inscripción tendrán preferencia los socios/as.
 • La condición de socio/a debe mantenerse durante la realización completa del curso, en caso contrario deberán abonar la diferencia entre socio/a y no socio/a.
 • Una vez inscrito/a en el curso y realizado el pago, no se devolverá la cantidad abonada.
 • Para que una actividad salga adelante requerirá de un mínimo de personas inscritas.
 • Es obligatorio respetar las fechas y forma de inscripción, así como los pagos.
 • Sólo dispondrán de plaza aquellas personas admitidas y que hayan realizado el pago en las fechas estipuladas.
 • Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones de las que se informarán con antelación.
 • Las bajas han de comunicarse por escrito y han de ser por fuerza mayor. No son válidas las bajas notificadas telefónicamente o verbalmente a los/as monitores/as.
 • En caso de no ser socio/a de la instalación y se quiera acompañar a la persona menor, el acceso a las mismas se hará con una tarjeta expedida en el Club, llamada carné de acompañante, o equivalente, por la que habrá que abonar la cantidad de 10€. El acceso con dicha tarjeta o equivalente será obligatorio. Un mal uso de la misma conlleva sanciones.
 • Para acceder a las instalaciones es obligatorio el uso del carnet o equivalente.

01. INSCRIPCIONES

 • PARA SOCI@S: a partir del 13 de mayo hasta el 27 de mayo. Mediante APP, Web, o de forma presencial en oficinas.
 • PARA USUARIOS/AS NO SOCI@S CON ACCESO APP: del 23 al 27 de mayo. Mediante APP, Web, o de forma presencial en oficinas.
 • PARA NO SOCI@S: del 23 al 17 de mayo. Mediante Web, o de forma presencial en las oficinas.

 

No se admitirán inscripciones realizadas de otra manera.

Mediante la APP, se podrá pagar con tarjeta en el momento de la inscripción o dejar el pago pendiente para que sea cobrado directamente en el número de cuenta. Si finalmente la plaza no es adjudicada, se devolverá el importe abonado.

El resto de inscripciones no abonadas se cobrarán directamente en el número de cuenta una vez sea adjudicada la plaza.

02. PRECIOS

El precio por semana será de 9 euros para las personas socias y de 14 euros para las no socias.

03. DERECHO DE PARTICIPACIÓN

Las personas no socias podrán inscribirse a la SEMANA 1.

En el caso de que no hubiera el mínimo de inscripciones, en alguno de los grupos ofertados, se valorará la suspensión de la actividad.

Por razones de organización y programación sólo se podrá devolver el importe del pago efectuado ante justificaciones especiales debidamente documentadas: justificantes médicos, cambios de residencia / empadronamiento, cambios de horarios laborales, etc.

04. NORMATIVA GENERAL

 • En la inscripción tendrán preferencia los socios/as.
 • Para que una actividad salga adelante requerirá de un mínimo de personas inscritas.
 • Es obligatorio respetar las fechas y forma de inscripción, así como los pagos.
 • Sólo dispondrán de plaza aquellas personas admitidas y que hayan realizado el pago en las fechas estipuladas.
 • Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones de las que se informarán con antelación.
 • Las bajas han de comunicarse por escrito y han de ser por fuerza mayor. No son válidas las bajas notificadas telefónicamente o verbalmente a los/as monitores/as.
 • En caso de no ser socio/a de la instalación y se quiera acompañar a la persona menor, el acceso a las mismas se hará con una tarjeta expedida en el Club, llamada carné de acompañante, o equivalente, por la que habrá que abonar la cantidad de 5€. El acceso con dicha tarjeta o equivalente será obligatorio. Un mal uso de la misma conlleva sanciones.
 • Para acceder a las instalaciones es obligatorio el uso del carnet o equivalente.

 

OTRA NORMATIVA

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "FAMILIAR TALDEA"

1.- %100eko deskontua sarrera-kuotan eta doako lehen bi hilabeteetan, 5 bazkide edo gehiago izanik, ordainagiri berean alta ematen duten bazkide berriei.

2.- 18 hilabetez bazkide izatea.

3.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

4.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

5.- Bertan emandako denbora betetzen ez bada, dagokion sarrera osorik ordaindu beharko da, baita ordaindu gabeko bi hilabeteak ere.

6.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo U.D.C. TXANTREA K.K.E.-rekin zorrak dituztenak.

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "JARDUERA"

1.- %100eko deskontua sarrera kuotan, ikasturte osorako jarduera batean alta ematen duten bazkide berriei.

2.- %50eko deskontua jarduera egiten duen pertsonaren senideei sartzeko kuotan. Sarreraren gainerakoa ordainketa bakar batean ordaindu beharko da bazkidearen abonuaren alta ematen den unean. Ezingo da inoiz epeka ordaindu. Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

3.- Bai kirolaria, bai bere senideek, 12 hilabeteko egonaldia bazkide gisa eta jardueran egindako ikastaro osoa.

4.- Ez da aplikatuko 2022/12/31tik aurrera.

5.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

6.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

7.- Bertan emandako denbora betetzen ez bada, dagokion sarrera eta jardueraren kostu osoa ordainduko dira.

8.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo U.D.C. TXANTREA K.K.E.-rekin zorrak dituztenak.

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "EKARRI ZURE LAGUNA EDO FAMILIAKO NORBAIT"

1.- % 50eko deskontua sarrerako kuotan 18 urtetik gorako bazkide baten gonbidapenarekin alta ematen zaien bazkide berriei, baldin eta gutxienez bi urte badaramatzate bazkide.

2.- Sarreraren gainerakoa ordainketa bakar batean ordaindu beharko da bazkidearen abonuaren alta ematen den unean. Ezingo da inoiz epeka ordaindu.

3.- 12 hilabetez bazkide izatea.

4.- Gonbidapena egiten duen bazkideak ezin izango du urtean pertsona bat baino gehiago gonbidatu.

5.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

6.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

7.- Bertan emandako denbora ez betetzeak dagokion sarrera osoa ordaintzea ekarriko du.

8.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo UDC TXANTREA KKE-rekin zorrak dituztenak.

BALDINTZA OROKORRAK

Abono horien onuradun izateko aukera izango dute Iruñean erroldatutako pertsona guztiek, abonoen banaketa deitzen den urteko urtarrilaren 1etik aurrera gutxienez.

Hala ere, aukera horretatik kanpo geratuko dira erakunde bakoitzaren araudia aplikatzearen ondorioz bazkide izateari utzi dioten pertsonak. Era berean, abonoen banaketa deitzen den urtearen aurreko bost urteetan borondatezko baja eragin duena.

* ikus Iruñeko Udalaren plegua.

ABONOAK EROSTEA

PREZIOAK

 • HELDUA (+18 URTE)
  413,28 €.
 • BIKOTEA + 10 URTETIK BEHERAKO HAURRA
  935,64 €.
 • HELDUA + 10 URTETIK BEHERAKO HAURRA
  522,36 €.
 • GAZTEA (15-17 URTE)
  279,60 €.
 • KADETEA (10-14 URTE)
  204,24 €.
 • HAURRA (1-9 URTE)
  109,08 €.
 • ERRETIRATUA
  413,28 €.

ETORRI eta DISFRUTATUUDAKO DENBORALDIA

ekainaren 11tik irailaren 11ra

PROGRAMATUTAKO JARDUEREN AGENDA

SANFERMINAK - DANTZALDIAK LUCIANOREKIN
Larunbatean, uztailak 9, dantzaldi bat egingo dugu Klubaren instalazioetan, oso ezaguna dugun LUCIANOren eskutik. Zuen zain gaude denok elkarrekin gozatzeko eta jai zoriontsuak ospatzeko!
SANFERMINAK - DANTZALDIAK LUCIANOREKIN
Asteazkenean, uztailak 6, dantzaldi bat egingo dugu Klubaren instalazioetan, oso ezaguna dugun LUCIANOren eskutik. Zuen zain gaude denok elkarrekin gozatzeko eta jai zoriontsuak ospatzeko!
IGERILEKU ERTAINA IREKITZEA
Larunbatean, ekainak 18, igerileku ertaina irekiko da. Bere ordutegia 10:30etatik 21:00etara izango da. 14:00etatik 14:15etara denboraldiko egun guztietan itxiko da sorosleak trukatzeko.
Larumbata, uztailak 9
Asteazkena, uztailak 6
Larunbata, ekainak 18

ETORRI eta DISFRUTATUUDAKO DENBORALDIA

ekainaren 11tik irailaren 11ra

00
Egunak
-
00
Orduak
-
00
Minutuak
-
00
Segunduak

EGUNEKO SARRERAREN PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
BALIOA
HELDUEN SARRERA UDAN (+18)
15 €.
EGUNA
UDAKO GAZTE SARRERA (10-17)
12,50 €.
EGUNA
UDAKO HAUR-SARRERA (1-9)
7,50 €.
EGUNA
GONBIDAPENA
2 €.
EGUNA
AFARIRAKO SARRERA
2 €.
EGUNA

2022 ko UDAKO BONOEN PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
SAIO KOPURUA
BALIOA
HELDUA UDAN (+18)
116 €.
15
Lehen erabileratik 15 egun jarraian
HELDUA UDAN (+18)
231,39 €.
30
30 Lehen erabileratik 30 egun jarraian
HELDUA UDAN (+18)
450,76 €.
UDAKO DENBORALDIA (EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA)
UDAKO GAZTEAK (10-17)
92,56 €.
15
15 Lehen erabileratik 15 egun jarraian
UDAKO GAZTEAK (10-17)
185,11 €.
30
30 Lehen erabileratik 30 egun jarraian
UDAKO GAZTEAK (10-17)
300,51 €.
UDAKO DENBORALDIA (EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA)
HAURRAK UDAN (1-9)
58,30 €.
15
15 Lehen erabileratik 15 egun jarraian
HAURRENTZAKO UDA (1-9)
116 €.
30
30 Lehen erabileratik 30 egun jarraian
UDAKO HAURRAK (1-9)
180,30 €.
UDAKO DENBORALDIA (EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA)

CONTENIDO en PREPARACIÓNActualmente estamos trabajando en el contenido de esta sección y en breve pondremos a tu disposición la información que buscabas.

INSTALAZIOAK
IREKIERA eta ITXIERA

Astelehenetik igandera, goizeko 7:30etatik gaueko 22:30etara.
ALDAGELAK: ordutegi bera.

BULEGOAKO ORDUTEGIA

NEGUKO ORDUTEGIA
Astelehenetik ostegunera 9:00etatik 20:00etara.
Ostiraletan 8:00etatik 16:00etara
Asteburu eta jaiegunetan itxita.

GIMNASIOAK
FITNESS eta SPINNING GELA

Astelehenetik igandera, goizeko 7:30etatik gaueko 22:00etara.

PISTAK
FRONTOIA, PADELA, TENISA eta SQUASH

FRONTOIA, TENIS eta SQUASH: 60 minutuko erreserbak 8:30etatik 21:30etara.
PADELA: 90 minutuko erreserbak 8:00etatik 21:00etara.

IGERILEKUAK
ESTALKIA / HIDROMASAJEA

Astelehenetik larunbatera: 8:00etatik 21:30era. Igande eta jaiegunetan: 9:00etatik 14:00etara.

TABERNA-JATETXEA
- NEGUKO ORDUTEGIA -

Astelehenetik ostegunera: 10:00-22:00
Ostirala eta jaiegun bezpera: 10:00-00:00
Larunbata: 9:00-00:00
Igandea eta jaieguna: 9:00-22:00