INDARREN DAGOEN ARAUDIKIROL ATALAK ETA JARDUERAK

Tabla de Contenido

01. KIROL ETA KULTUR JARDUERAK

Bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten dien araudia, inskripzioak nola egiten diren eta kirol- eta kultura-jarduerak nola garatzen diren arautzen duena.

01. INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEAK: ekainaren 13tik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • App SARBIDEA DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • Bazkide EZ DIRENENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. Web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.

Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.

02. ORDAINTZEKO MODUAK

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

03. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez badago, plaza zozketa bidez esleituko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

 1. Inskripzioan, bazkideek izango dute lehentasuna, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 2. Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, zozketa bidez esleituko dira plazak, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 3. Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

04.BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Behin betiko zerrendak ekainaren 29an jarriko dira jendaurrean, eta iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, edo gure WEB orrian: www.udctxantreakke.com.

Behin betiko zerrendak aurkeztu ondoren, izen emate irmoak egingo dira automatikoki. Inskribatutako pertsonek esleitu zaizkien jardueretako bat erabiliko ez badute, ekainaren 30a, osteguna, baino lehen jakinarazi beharko dute bulegoetan. Bestela, ikastaroari dagozkion banku-ordainagiriak sortuko dira, itzultzeko eskubiderik gabe.

05. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Izena emateko epea amaituta, eskainitako ikastaroren batean plaza librerik geratzen bada, alta berriak eman ahal izango dira.

Eskainitako talderen batean gutxieneko inskripziorik ez badago, jarduera etetea baloratuko da.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku-/errolda-aldaketak, lan-ordutegien aldaketak, etab.

06. ARAUDI OROKORRA

 • Izena emateko, bazkideek izango dute lehentasuna.

 • Bazkide izateari eutsi behar zaio ikastaroa osorik egiten den bitartean; bestela, bazkide-kuotaren eta bazkide ez den kuotaren arteko aldea ordaindu beharko da.

 • Ikastaroan izena eman eta ordainketa egin ondoren, ez da ordaindutako kopurua itzuliko.

 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

 • Onartutakoek eta ordainketa ezarritako egunetan egin dutenek bakarrik izango dute plaza.

 • Eskaintzen diren jarduerek aldaketak eta baliogabetzeak izan ahal dituzte, eta hala gertatuz gero, jakinaraziko dira.

 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean gertatu behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.

 • Instalazioko bazkidea ez bazara eta adingabeari lagundu nahi badiozu, Klubean emandako laguntzaile-txartela edo baliokidea (10 €) erabili beharko duzu. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Hura gaizki erabiltzeak zehapenak dakartza.

 • Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

01. INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEAK: ekainaren 13tik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • App SARBIDEA DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.

 • Bazkide EZ DIRENENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. Web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.

Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.

02. ORDAINTZEKO MODUAK

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

03. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez badago, plaza zozketa bidez esleituko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

 1. Inskripzioan, bazkideek izango dute lehentasuna, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 2. Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, zozketa bidez esleituko dira plazak, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.
 3. Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

04.BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Behin betiko zerrendak ekainaren 29an jarriko dira jendaurrean, eta iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, edo gure WEB orrian: www.udctxantreakke.com.

Behin betiko zerrendak aurkeztu ondoren, izen emate irmoak egingo dira automatikoki. Inskribatutako pertsonek esleitu zaizkien jardueretako bat erabiliko ez badute, ekainaren 30a, osteguna, baino lehen jakinarazi beharko dute bulegoetan. Bestela, ikastaroari dagozkion banku-ordainagiriak sortuko dira, itzultzeko eskubiderik gabe.

05. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Izena emateko epea amaituta, eskainitako ikastaroren batean plaza librerik geratzen bada, alta berriak eman ahal izango dira.

Eskainitako talderen batean gutxieneko inskripziorik ez badago, jarduera etetea baloratuko da.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku-/errolda-aldaketak, lan-ordutegien aldaketak, etab.

06. ARAUDI OROKORRA

 • Izena emateko, bazkideek izango dute lehentasuna.

 • Bazkide izateari eutsi behar zaio ikastaroa osorik egiten den bitartean; bestela, bazkide-kuotaren eta bazkide ez den kuotaren arteko aldea ordaindu beharko da.

 • Ikastaroan izena eman eta ordainketa egin ondoren, ez da ordaindutako kopurua itzuliko.

 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

 • Onartutakoek eta ordainketa ezarritako egunetan egin dutenek bakarrik izango dute plaza.

 • Eskaintzen diren jarduerek aldaketak eta baliogabetzeak izan ahal dituzte, eta hala gertatuz gero, jakinaraziko dira.

 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean gertatu behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.

 • Instalazioko bazkidea ez bazara eta adingabeari lagundu nahi badiozu, Klubean emandako laguntzaile-txartela edo baliokidea (10 €) erabili beharko duzu. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Hura gaizki erabiltzeak zehapenak dakartza.

 • Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

02. KIROL ATALAK

Bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten dien araudia, inskripzioak nola egiten diren eta kirol-atalak nola garatzen diren arautzen duena.

01. INSKRIPZIOAK

 • BAZKIDEAK: ekainaren 13tik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.
 • App SARBIDEA DUTEN ERABILTZAILEENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. App bidez, web bidez edo bulegoetara bertaratuta.
 • Bazkide EZ DIRENENTZAT: ekainaren 20etik 28ra. Web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre. Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik. 

 

Jarduera guztietan, izen-ematea ikasturte osorako da.

02. ORDAINTZEKO MODUAK

App-aren bidez, izena emateko unean txartelarekin ordaindu ahal izango da, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.

Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.

Ordainketa hilekoa, hiruhilekoa edo urtekoa izango da. Ordaintzeko modua edozein dela ere, izen-ematea ikastaro osorako da.

03. HAUTAKETA

Eskainitako jardueraren batean plaza nahikorik ez badago, plaza zozketa bidez esleituko da, lehentasun-irizpide hauen arabera:

Inskripzioan, bazkideek izango dute lehentasuna, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

Eskaintza baino eskaera handiagoa duten taldeetan, zozketa bidez esleituko dira plazak, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

Hautaketa-proba bat behar duten kirol-ataletarako, kirol-atalaren irizpideen arabera esleituko dira plazak.

04.BEHIN BETIKO ZERRENDAK

Behin betiko zerrendak ekainaren 29an jarriko dira jendaurrean, eta iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira, edo gure WEB orrian: www.udctxantreakke.com.

Behin betiko zerrendak aurkeztu ondoren, izen emate irmoak egingo dira automatikoki. Inskribatutako pertsonek esleitu zaizkien jardueretako bat erabiliko ez badute, ekainaren 30a, osteguna, baino lehen jakinarazi beharko dute bulegoetan. Bestela, ikastaroari dagozkion banku-ordainagiriak sortuko dira, itzultzeko eskubiderik gabe.

Ez dira sartuko inskripzioak beste hautaketa-prozesu baten bidez egiten dituzten kirol-atalak.

05. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Izena emateko epea amaituta, eskainitako ikastaroren batean plaza librerik geratzen bada, alta berriak eman ahal izango

dira, sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku-/errolda-aldaketak, lan-ordutegien aldaketak, etab

06. ARAUDI OROKORRA

 • Izena emateko, bazkideek izango dute lehentasuna sarbide-proba bat beharrezkoa den kirol-ataletan izan ezik.

 • Bazkide izateari eutsi behar zaio ikastaroa osorik egiten den bitartean; bestela, bazkide-kuotaren eta bazkide ez den kuotaren arteko aldea ordaindu beharko da.

 • Ikastaroan izena eman eta ordainketa egin ondoren, ez da ordaindutako kopurua itzuliko.

 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.

 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.

 • Onartutakoek eta ordainketa ezarritako egunetan egin dutenek bakarrik izango dute plaza.

 • Eskaintzen diren jarduerek aldaketak eta baliogabetzeak izan ahal dituzte, eta hala gertatuz gero, jakinaraziko dira.

 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean gertatu behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.

 • Instalazioko bazkidea ez bazara eta adingabeari lagundu nahi badiozu, Klubean emandako laguntzaile-txartela edo baliokidea (10 €) erabili beharko duzu. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Hura gaizki erabiltzeak zehapenak dakartza.

 • Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

03. KANPAMENDUAK, IGERIKETA INTENTSIBOAK ETA FITNESS HAMABOSTALDIA

Bazkideei zein bazkide ez direnei eragiten dien araudia, inskripzioak nola egiten diren eta ikastaroak eta aldi baterako jarduerak nola egiten diren arautzen duena.

01. INSKRIPZIOAK

BAZKIDEENTZAT ETA EZ BAZKIDEENTZAT: web bidez. Esteka: https://www.udctxantreakke.com/inskripzioak-hiri-kanpamenduak/

INSKRIPZIOAK EGITEKO DATAK: martxoaren 27tik maiatzaren 31ra.

 

02. PREZIOAK

 

BAZKIDEAK

EZ BAZKIDEAK

5 eguneko astea

95

125

4 eguneko astea

80

110

 

Anai-arreben prezioak % 20ko deskontua izango du.

Jantoki-zerbitzuak 40 euroko prezioa izango du txanda bakoitzeko.

Izen-emateko epea bukatzen denean txandak  kobratuko dira kontutik. Ordainketa egiten ez bada, ikastaroan baja emango da eta plaza galduko da.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Gutxieneko izen-ematerik ez badago, eskainitako txanden batean jarduera etetea baloratuko da, eta jardueraren zenbatekoa itzuliko da. Taldeek gutxienez 8 pertsona izango dituzte izena emanda.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik.

Plazak inskripzio-ordenaren arabera esleituko dira, eta taldeak homogeneotasun-irizpideen arabera egingo dira. Gutxienez 8 umeko taldeak. Jarduera garatzeko gutxieneko parte-hartzaile kopurura iristen ez bada, telefonoz edo posta elektronikoz jakinaraziko da.

UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du arduradunek  taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, kanpamenduen funtzionamendu egokirako. Kanpamenduetan izen-emateak, dituzten arauak onartzea dakar.

 

04. ARAUDI OROKORRA

• Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta bazkideek izango dute lehentasuna.
• Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxienez inskribatutako pertsona batzuk beharko dira.
• Nahitaezkoa da izena emateko datak eta moduak errespetatzea, baita ordainketak ere.
• Plaza izango dute soilik onartutako pertsonek eta ordainketa ezarritako datetan egin dutenek.
• Eskaintzen diren txandak aldatu eta baliogabetu egin behar dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.
• Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.
• Instalazioko bazkidea ez bada eta 12 urtetik beherakoari lagundu nahi bazaio, edo dibertsitate funtzionala badu, Klubean emandako txartel batekin sartuko da. Txartel hori laguntzaile-txartela edo baliokidea da, eta 10 €ordaindu beharko dira. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Gaizki erabiltzeak zigorrak dakartza.
• Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

01.INSKRIPZIOAK

 • Bazkideak eta Klubeko APPko erabiltzaileentzat: maiatzaren 8tik 26ra, APP bidez, Web bidez edo bulegoetan aurrez aurre.
 • Bazkide ez diren pertsonen lehen inskripziorako: maiatzaren 8tik 26ra, APP bidez (erabiltzailea izanez gero), web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.
 • Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.
 • App-aren bidez, txartelarekin ordaindu ahal izango da, inskripzioa egin ondoren, maiatzaren 26tik aurrera, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.
 • Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.
 • Kontuan hartu beharrekoa: Adingabea inskribatzen bada, adingabearen kredentzialekin egin beharko da. Pertsona bakoitzeko inskripzio bakarra.

 

02. HAUTAKETA

 • Plazen esleipena izen-ematearen ordenaren arabera egingo da kupoa osatu arte (bazkideek lehentasuna izango dute izena emateko epean). Talde batean gutxienez 5 parte-hartzaile ez badaude, talde hori eten edo aldatu dela jakinaraziko da. UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du kirol-teknikariek taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, eskolen funtzionamendu egokirako.
 • Izena emateko epean, bazkideek izango dute lehentasuna.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

 • Izena emateko epea amaitutakoan, eskainitako ikastaroren batean plaza libreak geratzen badira, beste alta batzuk eman ahal izango dira. Egun horretatik aurrera, plazak izen-ematearen ordenaren arabera egingo dira, bazkideek lehentasunik izan gabe.
 • Ikastaroan izen-emateak ikastaroaren arauak onartzea dakar. Bertaratu ezean, ezin izango da eskola berreskuratu.

 

04. ARAUDI OROKORRA

 • Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta izena emateko epearen barruan bazkideek izango dute lehentasuna.
 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.
 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.
 • Onartutako eta ordainketa ezarritako egunetan egin duten pertsonek soilik izango dute plaza.
 • Eskaintzen diren jarduerak aldatu eta baliogabetu egin ahalko dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.
 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean izan behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.
 • Antolaketa eta programazio arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku aldaketak/errolda, lan-ordutegien aldaketak, etab.
 • Klubeko bazkidea ez bada eta 12 urteko adingabe bati edo dibertsitate funtzionala duen pertsona bati lagundu nahi bazaio, klubean emandako txartel batekin sartuko da, laguntzaile-txartela izenekoa, edo baliokidea,  eta 10€ ordaindu beharko ditu. 
 • Erabiltzaileak zein laguntzaileak Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea. Gaizki erabiltzen bada, barne-araudiaren arabera dagokion zehapena ezarriko da.

 

01. INSCRIPCIONES

 • PARA SOCI@S: a partir del 13 de mayo hasta el 27 de mayo. Mediante APP, Web, o de forma presencial en oficinas.
 • PARA USUARIOS/AS NO SOCI@S CON ACCESO APP: del 23 al 27 de mayo. Mediante APP, Web, o de forma presencial en oficinas.
 • PARA NO SOCI@S: del 23 al 17 de mayo. Mediante Web, o de forma presencial en las oficinas.

 

No se admitirán inscripciones realizadas de otra manera.

Mediante la APP, se podrá pagar con tarjeta en el momento de la inscripción o dejar el pago pendiente para que sea cobrado directamente en el número de cuenta. Si finalmente la plaza no es adjudicada, se devolverá el importe abonado.

El resto de inscripciones no abonadas se cobrarán directamente en el número de cuenta una vez sea adjudicada la plaza.

02. PRECIOS

El precio por semana será de 9 euros para las personas socias y de 14 euros para las no socias.

03. DERECHO DE PARTICIPACIÓN

Las personas no socias podrán inscribirse a la SEMANA 1.

En el caso de que no hubiera el mínimo de inscripciones, en alguno de los grupos ofertados, se valorará la suspensión de la actividad.

Por razones de organización y programación sólo se podrá devolver el importe del pago efectuado ante justificaciones especiales debidamente documentadas: justificantes médicos, cambios de residencia / empadronamiento, cambios de horarios laborales, etc.

04. NORMATIVA GENERAL

 • En la inscripción tendrán preferencia los socios/as.
 • Para que una actividad salga adelante requerirá de un mínimo de personas inscritas.
 • Es obligatorio respetar las fechas y forma de inscripción, así como los pagos.
 • Sólo dispondrán de plaza aquellas personas admitidas y que hayan realizado el pago en las fechas estipuladas.
 • Las actividades que se ofertan están sujetas a modificaciones y anulaciones de las que se informarán con antelación.
 • Las bajas han de comunicarse por escrito y han de ser por fuerza mayor. No son válidas las bajas notificadas telefónicamente o verbalmente a los/as monitores/as.
 • En caso de no ser socio/a de la instalación y se quiera acompañar a la persona menor, el acceso a las mismas se hará con una tarjeta expedida en el Club, llamada carné de acompañante, o equivalente, por la que habrá que abonar la cantidad de 5€. El acceso con dicha tarjeta o equivalente será obligatorio. Un mal uso de la misma conlleva sanciones.
 • Para acceder a las instalaciones es obligatorio el uso del carnet o equivalente.

 

OTRA NORMATIVA

Aplikatutako Araudia

IGERIKETA INTENTSIBOKO IKASTAROAK

01. INSKRIPZIOAK

 • Bazkideak eta Klubeko APPko erabiltzaileentzat: maiatzaren 8tik 26ra, APP bidez, Web bidez edo bulegoetan aurrez aurre.
 • Bazkide ez diren pertsonen lehen inskripziorako: maiatzaren 8tik 26ra, APP bidez (erabiltzailea izanez gero), web bidez, edo bulegoetan aurrez aurre.
 • Ez da onartuko bestela egindako inskripziorik.
 • App-aren bidez, txartelarekin ordaindu ahal izango da, inskripzioa egin ondoren, maiatzaren 26tik aurrera, edo ordaindu gabe utzi ahal izango da, kontu zenbakian zuzenean kobra dadin. Azkenean plaza esleitzen ez bada, ordaindutako zenbatekoa itzuliko da.
 • Ordaindu gabeko gainerako inskripzioak zuzenean kobratuko dira kontu-zenbakian, plaza esleitu ondoren.
 • Kontuan hartu beharrekoa: Adingabea inskribatzen bada, adingabearen kredentzialekin egin beharko da. Pertsona bakoitzeko inskripzio bakarra.

 

02. HAUTAKETA

 • Plazen esleipena izen-ematearen ordenaren arabera egingo da kupoa osatu arte (bazkideek lehentasuna izango dute izena emateko epean). Talde batean gutxienez 5 parte-hartzaile ez badaude, talde hori eten edo aldatu dela jakinaraziko da. UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du kirol-teknikariek taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, eskolen funtzionamendu egokirako.
 • Izena emateko epean, bazkideek izango dute lehentasuna.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

 • Izena emateko epea amaitutakoan, eskainitako ikastaroren batean plaza libreak geratzen badira, beste alta batzuk eman ahal izango dira. Egun horretatik aurrera, plazak izen-ematearen ordenaren arabera egingo dira, bazkideek lehentasunik izan gabe.
 • Ikastaroan izen-emateak ikastaroaren arauak onartzea dakar. Bertaratu ezean, ezin izango da eskola berreskuratu.

 

04. ARAUDI OROKORRA

 • Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta izena emateko epearen barruan bazkideek izango dute lehentasuna.
 • Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxieneko kopurua beharko da.
 • Nahitaezkoa da izena emateko datak eta modua errespetatzea, baita ordainketak ere.
 • Onartutako eta ordainketa ezarritako egunetan egin duten pertsonek soilik izango dute plaza.
 • Eskaintzen diren jarduerak aldatu eta baliogabetu egin ahalko dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.
 • Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean izan behar dira. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.
 • Antolaketa eta programazio arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala dokumentatutako justifikazio berezien bidez: egiaztagiri medikoak, bizileku aldaketak/errolda, lan-ordutegien aldaketak, etab.
 • Klubeko bazkidea ez bada eta 12 urteko adingabe bati edo dibertsitate funtzionala duen pertsona bati lagundu nahi bazaio, klubean emandako txartel batekin sartuko da, laguntzaile-txartela izenekoa, edo baliokidea,  eta 10€ ordaindu beharko ditu. 
 • Erabiltzaileak zein laguntzaileak Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea. Gaizki erabiltzen bada, barne-araudiaren arabera dagokion zehapena ezarriko da.

 

Aplikatutako Araudia

HIRI KANPAMENDUAK 2023

01. INSKRIPZIOAK

BAZKIDEAK ETA BAZKIDE EZ DIRENAK: Web bidez. Esteka: https://www.udctxantreakke.com/inskripzioak-hiri-kanpamenduak/

● IZENA EMATEKO DATAK: martxoaren 27tik maiatzaren 31ra. 

 

02. PREZIOAK

BAZKIDEAK
EZ BAZKIDEAK
5 eguneko astea
95 €.
125 €.
4 eguneko astea
80 €.
110 €.

 

Anai-arreben prezioak % 20ko deskontua izango du.

Jantoki-zerbitzuak 40 euroko prezioa izango du txanda bakoitzeko.

Izen-emateko epea bukatzen denean txandak  kobratuko dira kontutik. Ordainketa egiten ez bada, ikastaroan baja emango da eta plaza galduko da.

 

03. PARTE HARTZEKO ESKUBIDEA

Gutxieneko izen-ematerik ez badago, eskainitako txanden batean jarduera etetea baloratuko da, eta jardueraren zenbatekoa itzuliko da. Taldeek gutxienez 8 pertsona izango dituzte izena emanda.

Antolaketa- eta programazio-arrazoiengatik, egindako ordainketaren zenbatekoa itzuli ahal izango da, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik.

Plazak inskripzio-ordenaren arabera esleituko dira, eta taldeak homogeneotasun-irizpideen arabera egingo dira. Gutxienez 8 umeko taldeak. Jarduera garatzeko gutxieneko parte-hartzaile kopurura iristen ez bada, telefonoz edo posta elektronikoz jakinaraziko da.

UDC Txantrea KKEk beretzat gordetzen du arduradunek  taldeak ebaluatzeko eta antolatzeko eskubidea, kanpamenduen funtzionamendu egokirako. Kanpamenduetan izen-emateak, dituzten arauak onartzea dakar.

 

04. ARAUDI OROKORRA

• Plazen esleipena inskripzio-ordenaren arabera egingo da, eta bazkideek izango dute lehentasuna.
• Jarduera bat aurrera ateratzeko, gutxienez inskribatutako pertsona batzuk beharko dira.
• Nahitaezkoa da izena emateko datak eta moduak errespetatzea, baita ordainketak ere.
• Plaza izango dute soilik onartutako pertsonek eta ordainketa ezarritako datetan egin dutenek.
• Eskaintzen diren txandak aldatu eta baliogabetu egin behar dira, eta aldez aurretik jakinaraziko dira.
• Bajak idatziz jakinarazi behar dira, eta ezinbestean. Monitoreei telefonoz edo ahoz jakinarazitako bajak ez dira baliozkoak.
• Instalazioko bazkidea ez bada eta 12 urtetik beherakoari lagundu nahi bazaio, edo dibertsitate funtzionala badu, Klubean emandako txartel batekin sartuko da. Txartel hori laguntzaile-txartela edo baliokidea da, eta 10 €ordaindu beharko dira. Txartel horrekin edo baliokidearekin sartzea nahitaezkoa izango da. Gaizki erabiltzeak zigorrak dakartza.
• Instalazioetara sartzeko, nahitaezkoa da txartela edo baliokidea erabiltzea.

 

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "FAMILIAR TALDEA"

1.- %100eko deskontua sarrera-kuotan eta doako lehen bi hilabeteetan, 5 bazkide edo gehiago izanik, ordainagiri berean alta ematen duten bazkide berriei.

2.- 18 hilabetez bazkide izatea.

3.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

4.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

5.- Bertan emandako denbora betetzen ez bada, dagokion sarrera osorik ordaindu beharko da, baita ordaindu gabeko bi hilabeteak ere.

6.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo U.D.C. TXANTREA K.K.E.-rekin zorrak dituztenak.

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "JARDUERA"

1.- %100eko deskontua sarrera kuotan, ikasturte osorako jarduera batean alta ematen duten bazkide berriei. Jardueraren kostuaren ordainketa osoa bazkide gisa alta ematen den unean ordainduko da.

2.- %50eko deskontua jarduera egiten duen pertsonaren senideei sartzeko kuotan. Sarreraren gainerakoa ordainketa bakar batean ordaindu beharko da bazkidearen abonuaren alta ematen den unean. Ezingo da inoiz epeka ordaindu. Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

3.- Bai kirolaria, bai bere senideek, 12 hilabeteko egonaldia bazkide gisa eta jardueran egindako ikastaro osoa.

4.- Urteko lehen 5 hilabeteetan egiten diren ikastaroen eta jardueren altei ez zaie aplikatuko.

5.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

6.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

7.- Bertan emandako denbora betetzen ez bada, dagokion sarrera eta jardueraren kostu osoa ordainduko dira.

8.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo U.D.C. TXANTREA K.K.E.-rekin zorrak dituztenak.

ADMINISTRAZIO ARAUAKBAZKIDEAK ERAKARTZEKO KANPAINAK

ESKAINTZA "EKARRI ZURE LAGUNA EDO FAMILIAKO NORBAIT"

1.- % 50eko deskontua sarrerako kuotan 18 urtetik gorako bazkide baten gonbidapenarekin alta ematen zaien bazkide berriei, baldin eta gutxienez bi urte badaramatzate bazkide.

2.- Sarreraren gainerakoa ordainketa bakar batean ordaindu beharko da bazkidearen abonuaren alta ematen den unean. Ezingo da inoiz epeka ordaindu.

3.- 12 hilabetez bazkide izatea.

4.- Gonbidapena egiten duen bazkideak ezin izango du urtean pertsona bat baino gehiago gonbidatu.

5.- Kanpaina hau ezin da metatu UDC TXANTREA KKEk egiten dituen beste kanpaina batzuekin.

6.- Ezin zaio aplikatu deskontua duen edozein sarrera-kuotari.

7.- Bertan emandako denbora ez betetzeak dagokion sarrera osoa ordaintzea ekarriko du.

8.- Horrelako kanpainetan ezin izango dira onuradun izan diziplina-gaiengatik zigortuak izan direnak edo UDC TXANTREA KKE-rekin zorrak dituztenak.

BALDINTZA OROKORRAK

Eskaera Iruñeko Udalean egingo da, erakunde horrek ezarritako datetan.

Abono horien onuradun izateko aukera izango dute Iruñean erroldatutako pertsona guztiek, abonoen banaketa deitzen den urteko urtarrilaren 1etik aurrera gutxienez.

Hala ere, aukera horretatik kanpo geratuko dira erakunde bakoitzaren araudia aplikatzearen ondorioz bazkide izateari utzi dioten pertsonak. Era berean, abonoen banaketa deitzen den urtearen aurreko bost urteetan borondatezko baja eragin duena.

* ikus Iruñeko Udalaren plegua.

ABONOAK EROSTEA

PREZIOAK

 • HELDUA (+18 URTE)
  111'60€.
 • BIKOTEA + 10 URTETIK BEHERAKO HAURRA
  252'66€.
 • HELDUA + 10 URTETIK BEHERAKO HAURRA
  141'06€.
 • GAZTEA (15-17 URTE)
  75'48€.
 • KADETEA (10-14 URTE)
  55'14€.
 • HAURRA (1-9 URTE)
  29'46€.
 • ERRETIRATUA
  111'60€.

ETORRI eta DISFRUTATUUDAKO DENBORALDIA

ekainaren 11tik irailaren 11ra

PROGRAMATUTAKO JARDUEREN AGENDA

SANFERMINAK - DANTZALDIAK LUCIANOREKIN
Larunbatean, uztailak 9, dantzaldi bat egingo dugu Klubaren instalazioetan, oso ezaguna dugun LUCIANOren eskutik. Zuen zain gaude denok elkarrekin gozatzeko eta jai zoriontsuak ospatzeko!
SANFERMINAK - DANTZALDIAK LUCIANOREKIN
Asteazkenean, uztailak 6, dantzaldi bat egingo dugu Klubaren instalazioetan, oso ezaguna dugun LUCIANOren eskutik. Zuen zain gaude denok elkarrekin gozatzeko eta jai zoriontsuak ospatzeko!
IGERILEKU ERTAINA IREKITZEA
Larunbatean, ekainak 18, igerileku ertaina irekiko da. Bere ordutegia 10:30etatik 21:00etara izango da. 14:00etatik 14:15etara denboraldiko egun guztietan itxiko da sorosleak trukatzeko.
Larumbata, uztailak 9
Asteazkena, uztailak 6
Larunbata, ekainak 18

ETORRI eta DISFRUTATUUDAKO DENBORALDIA

ekainaren 11tik irailaren 11ra

00
Egunak
-
00
Orduak
-
00
Minutuak
-
00
Segunduak

EGUNEKO SARRERAREN PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
BALIOA
HELDUEN SARRERA UDAN (+18)
15 €.
EGUNA
UDAKO GAZTE SARRERA (10-17)
12,50 €.
EGUNA
UDAKO HAUR-SARRERA (1-9)
7,50 €.
EGUNA
GONBIDAPENA
2 €.
EGUNA
AFARIRAKO SARRERA
2 €.
EGUNA

2022 ko UDAKO BONOEN PREZIOAK

MOTA
PREZIOA
SAIO KOPURUA
BALIOA
HELDUA UDAN (+18)
116 €.
15
Lehen erabileratik 15 egun jarraian
HELDUA UDAN (+18)
231,39 €.
30
30 Lehen erabileratik 30 egun jarraian
HELDUA UDAN (+18)
450,76 €.
UDAKO DENBORALDIA (EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA)
UDAKO GAZTEAK (10-17)
92,56 €.
15
15 Lehen erabileratik 15 egun jarraian
UDAKO GAZTEAK (10-17)
185,11 €.
30
30 Lehen erabileratik 30 egun jarraian
UDAKO GAZTEAK (10-17)
300,51 €.
UDAKO DENBORALDIA (EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA)
HAURRAK UDAN (1-9)
58,30 €.
15
15 Lehen erabileratik 15 egun jarraian
HAURRENTZAKO UDA (1-9)
116 €.
30
30 Lehen erabileratik 30 egun jarraian
UDAKO HAURRAK (1-9)
180,30 €.
UDAKO DENBORALDIA (EKAINAREN 11TIK IRAILAREN 11RA)

CONTENIDO en PREPARACIÓNActualmente estamos trabajando en el contenido de esta sección y en breve pondremos a tu disposición la información que buscabas.

INSTALAZIOAK
IREKIERA eta ITXIERA

Astelehenetik igandera, goizeko 7:30etatik gaueko 22:30etara.
ALDAGELAK: ordutegi bera.

BULEGOAKO ORDUTEGIA

NEGUKO ORDUTEGIA
Astelehenetik ostegunera 9:00etatik 20:00etara.
Ostiraletan 8:00etatik 16:00etara
Asteburu eta jaiegunetan itxita.

GIMNASIOAK
FITNESS eta SPINNING GELA

Astelehenetik igandera, goizeko 7:30etatik gaueko 22:00etara.

PISTAK
FRONTOIA, PADELA, TENISA eta SQUASH

FRONTOIA, TENIS eta SQUASH: 60 minutuko erreserbak 8:30etatik 21:30etara.
PADELA: 90 minutuko erreserbak 8:00etatik 21:00etara.

IGERILEKUAK
ESTALKIA / HIDROMASAJEA

Astelehenetik larunbatera: 8:00etatik 21:30era. Igande eta jaiegunetan: 9:00etatik 14:00etara.

TABERNA-JATETXEA
- NEGUKO ORDUTEGIA -

Astelehenetik ostegunera: 10:00-22:00
Ostirala eta jaiegun bezpera: 10:00-00:00
Larunbata: 9:00-00:00
Igandea eta jaieguna: 9:00-22:00